Kreatief werken met jongeren

Klik op een 'ventje' voor meer info over de deze groep

De groepverdeling en hun begeleiding

Vzw jeugdatelier Krejo wordt volledig gedragen en gestuurd door vrijwilligers. In Krejo-termen: 'de werkploeg'. Dit om de eenvoudige reden dat wij een groep vrienden zijn, één ploeg, die voortdurend keihard en veel werkt om ons jeugdatelier draaiende te houden.

De meerderheid van deze werkploeg is begeleider en begeleidt dus de kinderen en de tieners. Elk team bestaat uit twee of drie ervaren werkploegers, eventueel aangevuld met werkploegers in opleiding. Verder wordt de teams ondersteund door het collectief en een aantal andere oudere werkploegers die geen specifieke groep begeleiden maar vanuit hun ervaring 'back-up' bieden. Zij nemen ook andere zaken zoals administratie, technische zaken, PR, etc. voor hun rekening.

Omdat wij echt kwaliteitsvol jeugdwerk willen zijn, volgen alle werkploegers een intensieve opleiding van twee jaar (bestaand uit Vormingsatelier op vrijdagavond en een eenjarige stage), zijn wij allemaal houder van het attest animator of hoofdanimator in het jeugdwerk (uitgereikt door het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Afdeling Jeugd) en wordt er voortdurend geïnvesteerd in verdere vorming voor alle begeleiders.

Het Collectief

Jan De Schepper
Felix Van Den Broeck
0494/13 13 79
Gusta Van Poucke
0471/41 27 52
Charlotte Borremans
0498/34 15 67
Tobias Van Den Broeck
0493/76 17 18

Medewerkers

Tessa Amelynck
Leni Audenaert
Kelly Braeckman
Charlotte Cotman
Sofie De Pue
Sarah De Vleeschouwer
Stefaan De Vleeschouwer
Koen Dendooven
Lies Dendooven
Peter Dendooven
Rilke Mahieu
Marieke Rosseel
Diederik Suykens
Thomas Suykens
Rocky Uytterhaeghen
Joost Van Damme
Liesbet Van Hoe
Annelies Vleurinck
Christof Van Den Bergh
Jasmien De Graeve
Karen De Clerck
Bram Claeys
Ruth De Vleeschouwer
Bruno Dekoker
Myrthe Merken
Benjamin Suykens
Robbe Dom
Yente Dhooge
Thomas De Baerdemaeker
Daan Vanden Eede
Ben Desmet
Marie Borremans
Pieter-Jan De Graeve
Jan-Willem Collen
Judith Dugardin
Arne Vandeputte
Liesa Behiels
Yana Koolen

Vormingsatelier

Liesa Behiels
Pieter-Jan De Graeve
Felix Van Den Broeck
0494/13 13 79
Marie Borremans
Jeroen Vandeputte

De werkploeg

Marijke Algoet
Pieter-Jan Beirnaert
Charlotte Borremans
0498/34 15 67
Jan De Schepper
Felix Van Den Broeck
0494/13 13 79
Jeroen Vandeputte
Rita Verhoeven
Kasper De Bie
Tobias Van Den Broeck
0493/76 17 18
Gusta Van Poucke
0471/41 27 52
Wiebe Vankeirsbilck
0478 44 83 36
Helena Van Wyk
0470/54 38 93
Vera Vanfleteren
Paulo Kindelan
Maarten Verwee
0468/30 11 84
Glauke Vankeirsbilck
0471/26 40 06
Marte Van Poucke
0474/02 29 88
Nelis Van Bossche
Frederieke Petit
Silke Lambert
Sumi Vanwonterghem
Dimitri Cloeckaert
Flore De Pauw
Jelle Verlinde
Yithro Van Os
Lize Lambert
Nausikaä De Nil
Ansje Dewulf
Mathieu Vandemaele
Jasper Van Wayenberge
Elisa De Cock
Jolyn Heida
Friedl Blot
Amber Van Langenhove
Kinderatelier Kebo Pjoriks Skoetjes Rawabs Tipebido's Zwamba's Tieneratelier Tjoeka Zwiegzwichsels Zigrat Kolior SOA

Tieneratelier

...

Felix Van Den Broeck
0494/13 13 79

Kinderatelier

...

Marie Borremans

Sociaal Ontspannende Activiteit

Voor alle werkploegers en oudleden van 16 jaar en ouder. SOA staat voor Sociaal Ontspannende Activiteiten. Het biedt de kans aan de werkploeg om elkaar op een ontspannende manier te ontmoeten, los van het werken met kinderen en tieners. Anderzijds geeft het de tieners uit zigrat, die niet in begeleiding wensen over te gaan, de kans hun Krejovrienden verder te blijven ontmoeten.

Tobias Van Den Broeck
0493/76 17 18
Daan Vanden Eede
Marijke Algoet
Kasper De Bie
Jeroen Vandeputte

Zigrat

Voor alle tieners geboren in 2004: het laatste jaar 'tiener zijn' in Krejo. Deze de groep krijgt de kans om zich eens heel intens te 'smijten' in een groter creatief thema of project. Hun intens samenwerken zorgt ook voor waardevol samen verder groeien als groep met vriendschapsbanden voor het leven. Qua creatief en expressief gedrag bereikt deze groep hun hoogtepunt om zo een orgelpunt te zetten na jaren creatief bloeien.

Helena Van Wyk
0470/54 38 93
Tobias Van Den Broeck
0493/76 17 18
Frederieke Petit

Kolior

Voor alle tieners geboren in 2005: Deze tieners zijn meestal al jaren in Krejo en zijn al goed vertrouwd met het creatief en muzisch werken. In uitdagende activiteiten wordt hun creatief gedrag aangescherpt. Zij komen samen met de andere tieners op zaterdagvoormiddag en genieten van een aantal extra activiteiten die er tijdens het werkjaar bijkomen.

Helena Van Wyk
0470/54 38 93
Tobias Van Den Broeck
0493/76 17 18
Frederieke Petit

Zwiegzwichsels

Voor alle tieners geboren in 2006: een bijzonder enthousiaste energieke groep tieners, die hun eerste serieuze stapjes zetten in het creatief expressief bezig zijn. Vanuit creatief gedrag de mafste ideeën vorm geven binnen een duidelijk en veilig kader van waarden en normen zodat elke tiener zichzelf mag en kan zijn, is in het tieneratelier de voedingsbodem. Naast de gewone zaterdagvoormiddagen (om de veertien dagen) zijn er ook heel wat 'speciaalkes' waar we ons zalig amuseren!

Felix Van Den Broeck
0494/13 13 79
Kasper De Bie
Paulo Kindelan

Tjoeka

Voor alle tieners geboren in 2007: onze jongste tienergroepen en de grote 'speelvogels' die het toch aandurven zich iets meer te verdiepen in de vijf expressievormen. In het tieneratelier groeit het ik-gerichte van het kind zijn naar het jij- en wijgerichte. Deze jonge tieners zetten daar de eerste stappen. Ze komen samen op zaterdagvoormiddag om de veertien dagen en zien elkaar in een aantal extra activiteiten.

Wiebe Vankeirsbilck
0478 44 83 36
Silke Lambert
Pieter-Jan Beirnaert

Zwamba's

Voor alle kinderen geboren in 2008: Naast het verkennen en steeds verder uitdiepen van de expressie durven zij de lat vrij hoog te leggen. Ze proberen op een verrassende en ruimdenkende manier de werkvormen intenser en creatiever uit te werken. Binnen de grote projecten, waarin het proces de bovenhand haalt op het eindproduct, bouwen ze samen aan een sterke groepsband. Verantwoordelijkheid opnemen, samenwerken, openstaan voor andere visies, zichzelf durven zijn, vertrouwen,... zijn waarden waar de Zwamba's gedurende het werkjaar in evolueren, tot een hechte groep! De Zwambatrip is een absoluut hoogtepunt als afsluiter van al die fantastische jaren in het kinderatelier... hop naar het Tieneratelier!

Gusta Van Poucke
0471/41 27 52
Nelis Van Bossche
Jasper Van Wayenberge
Loes Schutyser
Rune Van Haesevelde

Tipebido's

Voor alle kinderen geboren in 2009: Naast het verkennen en steeds verder uitdiepen van de vijf expressievormen, ingekleed in een uitdagend thema staan waarden als samenwerken en openstaan voor de ideeën van een ander hoog aangeschreven in deze groep. Ze vormen dan ook een enthousiaste en gezellige bende. Net als de overige groepjes in het kinderatelier komen de Tipebido's nog op andere momenten samen dan op zaterdagvoormiddag. Hierover lees je meer bij ''extra activiteiten''!

Maarten Verwee
0468/30 11 84
Jolyn Heida
Lize Lambert
Margot Bollaert
Maud Vander Vennet

Rawabs

Voor alle kinderen geboren in 2010: Een gepast evenwicht tussen fantasie en realiteit binnen de activiteiten maakt van hen een creatieve en expressieve groep. Samen speels, maar het ook al eens technischer durven bekijken van een werkvorm brengt hen dichter bij de grote verscheidenheid van de expressievormen. Ook de Rawabs hebben verschillende 'extraatjes'.

Marte Van Poucke
0474/02 29 88
Elisa De Cock
Yithro Van Os
Vika Saelens
Sam Vermeersch

Skoetjes

Voor alle kinderen geboren in 2011: Deze proeft en experimenteert op een vrijblijvende en vooral speelse manier van de vijf expressievormen, ingekleed in een fris en avontuurlijk thema. Een hoge graad van fantasie is dan ook aanwezig binnen de ruime waaier van activiteiten die deze speelse, actieve groep van kinderen krijgt aangeboden. Naast de 'gewone' activiteiten op zaterdagvoormiddag genieten de skoetjes ook van vele extra activiteiten!

Lynse Vlerick
0479/70 75 55
Mathieu Vandemaele
Flore De Pauw
Johannes Agstribbe
Palmyra De Nil

Pjoriks

Voor alle kinderen geboren in 2012. Deze jonge groep kinderen werkt in allerlei leuke activiteitenprojecten en thema's uit, die nauw aansluiten bij hun belevingswereld. De thema's worden samen met de kinderen bepaald en combineren heel wat fantasie met avontuur. Het is een verdere, speelse kennismaking met de vijf expressievormen. Er wordt gewerkt in een vaste groep (van maximum 30 kinderen) begeleid door hun vast team werkploegers, zodat elk kind zich individueel gekend en begeleid weet. Buiten de gewone zaterdagvoormiddagen zijn er ook af en toe extra activiteiten.

Charlotte Borremans
0498/34 15 67
Friedl Blot
Amber Van Langenhove
Lieve Vanfleteren
Hannah Van den Bosche

Kebo

Voor alle kinderen geboren in 2013. Deze jongste groep kinderen werkt in allerlei leuke activiteitenprojecten en thema's uit, die nauw aansluiten bij hun belevingswereld. De thema's worden samen met de kinderen bepaald (bereneiland, indianen, luchtprins,... ). Het is een eerste, speelse en avontuurlijke kennismaking met de vijf expressievormen. Er wordt gewerkt in een vaste groep (tot 30 kinderen) met elk hun vaste werkploegers, zodat elk kind zich snel 'thuis' kan voelen. Buiten de gewone zaterdagvoormiddagen zijn er ook af en toe extra activiteiten.

Vera Vanfleteren
Juliette Borremans
Glauke Vankeirsbilck
0471/26 40 06
Xenia Boeykens
Arne Verliefde
Stasse Verlinde