Kreatief werken met jongeren

Even wat praktische zaken op een rijte

Om de individuele beleving van elk kind zo groot mogelijk te maken en intens te begeleiden, kiezen wij ervoor maximum 25 kinderen of tieners toe te laten bij elke leeftijdsgroep. Bij de 3 jongste leeftijdsgroepen laten we echter 30 kinderen toe. Van elk ingeschreven lid wordt een serieus engagement en dus ook aanwezigheid op iedere activiteit verwacht.

Krejo draait uitsluitend op vrijwilligers en wij willen als jeugdatelier kwaliteitsvol jeugdwerk zijn. Daarom volgen wij als begeleiders een intensieve opleiding van twee jaar (vormingsatelier), zijn wij houder van het attest animator of hoofd- animator in het jeugdwerk en wordt er voortdurend geïnvesteerd in verdere vorming.

Kostprijs

Voor een werkjaar, dat duurt van september tot juni, betaalt elk lid een eenmalige bijdrage: -50 € voor het eerste kind - 40 € voor het tweede kind - 30 euro vanaf het derde kind. Hierin zit begrepen: werking, verzekering, administratieve kosten en een driemaandelijks Krejokrantje. Een Krejo t-shirt is ten sterkste aanbevolen en te koop aan - 10 €. Een Krejo-pull kost - 35 €. Voor sommige speciale activiteiten (een uitstap, ...) en voor onze jaarlijks driedaagse worden de extra kosten aangerekend.

Inschrijvingen

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden op onze startdag.

Wij werken niet met voorinschrijvingen of wachtlijsten. Om de kwaliteit te bewaken is er echter wel een maximum per leeftijdsgroep. Uiteraard hebben de leden die vorig jaar lid waren en hun broers of zussen voorrang bij de inschrijvingen.

Wij werken samen met...

Stad Gent

Jonge Helden

Publicaties

Stad Gent

Vzw Jeugdatelier Krejo is ook door de Stad Gent erkend en gesubsidieerd als eerstelijns jeugdwerk in de categorie 'atelierwerking'. Dit betekent dat wij van de Stad Gent jaarlijks centen krijgen in verhouding tot de kwaliteit (hoe goed zijn we?) en de kwantiteit (met hoeveel zijn we? hoeveel activiteiten doen we? ...) van onze werking. Doordat wij erkend zijn door de Stad Gent kunnen wij ook genieten van heel wat voordelen en diensten: het ter beschikking stellen van de lokalen, kampvervoer, terugbetaling kadervorming, de uitleendiensten voor allerlei spelmateriaal, licht en geluid, ...

Jonge Helden

Jonge Helden is een Vlaamse jeugddienst die erkend is als landelijk georganiseerde jeugdvereniging. In Vlaanderen is zij de koepelorganisatie voor creatief jeugdwerk. Krejo is, net als veel andere jeugdateliers in Vlaanderen, aangesloten bij Jonge Helden. Zo kunnen onze werkploegers bij Jonge Helden terecht voor het volgen van vormingscursussen (zoals de cursus animator en hoofdanimator) en kunnen we bij Jonge Helden een betaalbare en goede verzekering afsluiten.

JOC

Het JOC (Jongeren Ontmoetings Centrum) - Gentbrugge is een gebouw van de Stad Gent (SOGENT) dat lokalen ter beschikking stelt aan jeugdverenigingen. vzw Jeugdatelier Krejo heeft in hetzelfde gebouw enkele lokalen permanent in gebruik. Tijdens onze activiteiten gebruiken wij ook de polyvalente zalen van het JOC.

Infofolder

Onthaalbrochure

De Krejokrant

Affiche

Infofolder

In dit foldertje vind je alle essentiële informatie over onze werking. Onze filosofie en heel wat concrete informatie wordt hier heel duidelijk en mooi visueel weergegeven. Dit foldertje wordt jaarlijks in heel Gentbrugge en een deel van Sint-Amandsberg verspreid in meer dan 5000 exemplaren. Je kunt dit foldertje verkrijgen in het Krejohuis of op de stedelijke jeugddienst van Gent. Of je kan het gewoon hieronder downloaden.

Onthaalbrochure

Elk lid krijgt bij het begin van het werkjaar en speciaal Krejokrantje. Dit krantje helpt je om als kind of tiener je weg te vinden in Krejo. Alle praktische zaken die elk lid moet weten vind je hierin duidelijk uitgelegd. Net zoals in elk Krejokrantje staat er een kalender in afgedrukt: wanneer gaat welke activiteit door?

Wil je graag een exemplaar van deze onthaalbrochure, dan kan je deze hieronder downloaden of je kan er eentje vragen aan een werkploeger voor of na een activiteit.

De Krejokrant

Dit is ons driemaandelijks tijdschrift dat verspreid wordt onder alle leden. Voor en door kinderen en tieners, leuke verslaggeving vanuit de verschillende groepjes, spannende wist-je-datjes, foto's, tekeningen, ... en natuurlijk de kalender voor de komende maanden.

Affiche

Om Krejo ook aan andere mensen 'bekend' te maken, voeren we één keer per jaar een affichecampagne. Hiermee wordt dan ook telkens de startdag aangekondigd.